sunnuntai 19. tammikuuta 2020

SYKÄYS MUN TYÖHÖN TAPAHTUMA


SYKÄYS MUN TYÖHÖN TAPAHTUMA | ILMAPALLOSOMISTUS JA VALOKUVAUS


ILMAPALLOSOMISTUS


Olimme Tean kanssa järjestämässä Sykäys mun työhön tapahtumaan ilmapallosomistusta.
Tapahtuma järjestettiin 15.1.2020 Salon Ammattiopistolla.

Hommasimme tapahtumaan ilmapallot ja siihen liittyvät tarvikket sekä heliumkaasua. Paikanpäällä täytimme sata asiakkaan toivomaa oranssia ilmapalloa.

Työ olikin paljon hitaampaa kuin olimme etukäteen ajatelleet ja muutamia mutkiakin matkaan tuli, liittyen ilmapllojen heliumtäytön kestävyyteen. Mutta saimme kuitenkin kaiken valmiiksi ja ilmapllot paikoilleen ennen tapahtuman alkua.

Ja ihan hienojahan niistä tuli.


Ilmapallojen käsittelyä vahvistus geelillä.

Geelin hierominen palloihin jatkuu...😁

Tarvikkeita pallojen täyttöön.

Tea täyttää heliumilla ilmapalloa.

Tällaisia niistä sitten tuli.VALOKUVAUS


Meidän tehtävämme oli myös valokuvata tapahtumassa. Tapahtumassa oli esiintymässä muunmuassa Veronica Verho, Miisas ja Robson Lindberg.
He kaikki pitivät hyvän ja innostavan puheen liittyen tapahtuman aiheeseen eli nuorille työnhakuun, työelämään ja ylipäätään elämän tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen.
He kertoivat tarinat omasta elämästään ja miten ovat nyt siinä tilanteessa kuin ovat.

Paikalla oli myös yli 30 yritystä Salo seudulta jotka tarjosivat kesätypaikkoja nuorille ja puhumassa oli muitakin ihmisiä esim: Säästöpankista Petteri Elo ja monta muuta mielenkiintoista puhujaa työelämään liittyen.

No me otimme tapahtumasta valokuvia, esiintyjistä, yleisöstä, yritysten standeista ja jokapuolelta.
Kuvat onnistuisvat ihan kivasti ja me lähetimme ne tapahtuman pääjärjestäjälle.

Seuraavassa muutama kuva tapahtumasta.Liikuntasalin yleisöä kuuntelemassa Veronica Verhon innostavaa puhetta.

Miisas ja tapahtuman järjestelijät Essi ja Vilja.

Visualistiopiskelijoita, jotka olivat mukana järjestelyissä mm, CV pajaa pitämässä nuorille.


Robson Lindberg kertomassa omaa mielenkiintoista tarinaa siitä
 miten hän haluaa olla maailman paras aivovammapotilas.

Meidän ilmapallot pääsivät myös tapahtumasta kertovaan paikallislehteen Salon Seudun Sanomiin😁


Tapahtuma oli kyllä hyvä ja mielenkiintoinen, päivä kului todella nopeasti ja paljon opittiin uutta tästäkin projektista aina somistukseta, tapahtuman järjestelystä (jota saimme vähän sivusta seurata) valokuvaukseen.

Kiitos meidänkin puolesta tapahtuman järjestäjille 
ja eritoten Essi ja Vilja että saimme olla mukana.😊

- Milla

sunnuntai 12. tammikuuta 2020

PINTEREST TAULUJA

Pinterest tauluja aiheista:


· Taitto
· Värit / Väriyhdistelmät
· Käyntikortti
· Julisteet
· KuvituksetGRAAFINEN SUUNNITTELU | GRAAFISEN SUUNNITTELUN TRENDIT 2020 | YOUTUBE VIDEOT

YouTube video graafisen suunnittelun trendeistä 2020

YouTube video Graafinen suunnitteluTEKIJÄNOIKEUS

MITÄ TARKOITTAA TEKIJÄNOIKEUS?


Tekijänoikeus on tekijän oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa, josta yleensä säädetään monilla tavoilla kansallisissa lainsäädännöissä. Perustan sääntelyille antavat kansainväliset sopimukset, joista tärkeimpiä ovat maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPON hallinnoimat yleissopimukset. Muun muassa Suomi on ratifioinut usean vuonna 1967 perustetun WIPOn hallinnoiman yleissopimuksen tekijänoikeuden eri osa-alueilta.
Teoksia voivat olla esimerkiksi kirjalliset tuotokset, elokuvat, äänitteet, taidemaalaukset ja sävelteokset. Kirjallisia teoksia ovat myös tietokoneohjelmat, kartat ja graafisesti muotoillut teokset. Tekijänoikeus ei suojaa ideoita eikä ajatuksia vaan teoksen ilmiasua eli toteutustapaa.

Liitän tähän kopiraittilan ammatillinen tekijänoikeus testistä saamani diplomin.

Kopiraittilan diplomi tekijänoikeudesta.

GRAAFINEN SUUNNITTELU

MITÄ ON GRAAFINEN SUUNNITTELU

Graafinen suunnittelu eli visuaalinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua.
Graafista suunnittelua tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä, jota ovat esimerkiksi ilmoittelu ja muu mainonta, painotuotteet, sähköiset julkaisut, elokuvat, logot ja muut yritystunnukset, pakkaukset, kyltit, merkit ja opasteet. 
Graafisen suunnittelun tavoitteita ovat muun muassa käytettyjen elementtien järjestäminen hierarkisesti informatiivisuus, kuvakielen käyttö viestin tukemiseen ja lisäarvon luominen. Graafisen suunnittelun elementtejä ovat värit, symbolit, teksti, typografia, muodot ja kuvat, materiaalit ja joskus myös liike (TV, elokuvat, sähköiset viestimet). Graafinen suunnittelu on 1950-luvulla julkisuuteen tullut termi, joka liitetään kaikkeen painettuun ja sähköiseen informaatioon.
Tavoitteena on yleensä saada aikaan esim. painotuote tai sähköisen median tuote.
Toimeksianto aloittaa prosessin. Siinä määritellään tuotteelle kaikki toiveet ja tavoitteet. Siitä selviää mm.
 • kohderyhmä
 • tuotteen tarkoitus ja tavoitteet
 • tuotteen laajuus (usein sivumäärä)
 • formaatti eli muoto
 • painotuotteen värillisyys
 • budjetti
 • aikataulu koko tuotteen osalta eri osa-alueihin pilkottuna (kuvitukset, valokuvaus)
 • tiimi ja tiimin vastuunjako (tekstit, kuvat, grafiikka, käännöstoimisto, jne.)
 • laadulliset tavoitteet.
Toimeksiannon jälkeen kootaan työryhmä, jonka osana graafinen suunnittelija on. Toimeksiannon tietojen jälkeen graafinen suunnittelija voi antaa arviota työhön kuluvasta määrästä. 
Kokonaisaikataulu voidaan tehdä, kun työnjako on selvillä. Sen jälkeen tehdään kokonaisbudjetti, jossa huomioidaan jokaisen osa-alueen työmäärä ja materiaalikustannukset, kuten painaminen.
Sen hyväksymisen jälkeen päästään tuottamaan aineistoa ensin käsin luonnoksina ja sitten tietokoneella. Graafinen suunnittelija tekee visuaalisen suunnittelun: suunnittelee tuotteen tarkan formaatin, sommittelun, typografian, värien käytön, jne. Yleensä etukäteen on sovittu, tehdäänkö ulkoasusta vaihtoehtoisia versioita.
Asiakas valitsee tai hyväksyy luonnoksen ja siihen tehdään mahdollisia visuaalisia ja tekstikorjauksia. Viimeisen hyväksymisen jälkeen työ toimitetaan esim. painoon tai sähköisiin medioihin.

Graafisen suunnittelun Mind Map.
Itse pidän graafisesta suunnittelusta kovin, erityisesti seuraavista

· julisteet
· käyntikortit
· ikkunateippaukset
· Nettisuvujen suunnittelu
· kortit
· flyerit
· autoteippauksen suunnittelusta
· esitteet

Tyylillisesti pidän eniten vähän retrommasta tyylistä, jos on vain sellainen työ johon se sopii. 
Värimaailma voisi kyllä olla myös maanläheinen.

Seuraavassa Pinterest taulu graafisista töistä.TYPOGRAFIA VALINNAT | 3 ERI FONTTIA JA 3 ERI KOKOA

FONTIN VALINNALLA SUURI MERKITYS JULISTEEN VISUAALISEEN ILMEESEEN


Fonttien valinnalla on suuri merkitys. Fontit luovat tunnelmaa ja herättävät tunteita. Fontti visuaalisuuden olennaisin tekijä.
Fontit vaikuttavat siihen, miten saat viestisi perille. Fontit  edustavat sinua ja yrityksen persoonallisuutta ja pitäisi olla sopusoinnussa kohderyhmän kanssa. Kaunis fontti ei ole aina paras.
Huonosti tai hyvin yllättävästi yhdistetyt fontit kääntyvät käyttäjäänsä vastaan ja teksti voi jäädä sen vuoksi lukematta. Fonttien yhdistämiseen pätee tietyt säännöt, mutta kuten aina luovuudessa: kaikki on sallittua, mikä näyttää hyvältä ja toimii.
Fontteja tarvitaan enemmän kuin yksi ja fonttien pitää olla eri kokoisia visuaalisuuden kokonaisuuteen. Mutta miten yhdistää fontteja, mistä etsiä ja mikä on omalle imagolle sopivat ja miten valita eri yhteyksissä käytettävä fontti? Montako fonttia kannattaa käyttää? Siinä on paljon vaikeita kysymyksiä :)
Fontit luovat tunnelmaa ja herättävät tunteita. Ne ovat yksi visuaalisuuden olennaisimpia elementtejä.
Esimerkiksi julisteessa otsikko teksti pitää olla todella paljon suurempaa kuin muu teksti, jotta saat herätettyä huomion, seuraava koko saa myös olla isoa jolla voit kertoa pääasiat ja loput tekstistä saa olla pienempää jossa mennään enemmän yksityiskohtiin.


Tässä esimerkki erikokoisista fonteista julisteessa

Seuraavassa pinterest taulu jossa lisää malleja erilaisista julisteista erikokoisilla fonteilla.

TYPOGRAFIAT | ANTIIKVA | GROTESKI | EGYPTIENNE | KALLIGRAFIA | FANTASIATYPOT

5 ERILAISTA TYPOGRAFIAA

Typografia on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto. 
Kirjasin tyypit jaetaan usein päätteellisiin ja päättettömiin kirjasintyyppeihin.
Leipäteksti on usein päätteetöntä.
Typografia eli kirjasin tyylit jaetaan erilaisiin ryhmiin. Tässä niistä esitellään Antiikva, Groteski, Egyptienne, Kalligrafia ja fantasia typografiat.
Nykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai digitaalisen työn ulkoasua.

ANTIIKVA

Antiikva on päätteellinen kirjaintyyli. Antiikvoille ovat luonteenomaisia ohuet kirjainten pääteviivat, jotka painetussa tekstissä auttavat hahmottamaan tekstin riveinä ja helpottavat lukemista.
Antiikvat jaetaan yleensä kolmeen ryhmään: 
 • medievaaliantiikvat eli renessanssiantiikvat
 • siirtymäkauden antiikvat eli barokkiantiikvat
 • uusantiikvat eli uusklassiset antiikvat
Medievaaliantiikvat ovat antiikvan varhaismuotoja, ja ne ovat alun perin kotoisin renessanssiajan Venetsiasta. 
Medievaaliantiikvojen pyöristetyt päätteet tekevät niistä helppolukuisia. Medievaaliantiikvojen kirjaimilla on normaali kontrasti ja kalteva akseli. Niissä on melko vahvat päätteet, ja päätteiden liitokset ovat loivat.
Siirtymäkauden antiikvat otettiin käyttöön 1700-luvun puolivälissä. Ne ovat ulkonäöltään medievaali- ja uusantiikvojen välimuotoja. Siirtymäkauden antiikvoissa on voimakkaampi kontrasti kuin medievaaliantiikvoissa. Kirjainten akseli on suora. Kirjainten päätteet ovat hiukan suoremmat ja ohuemmat. Päätteiden liitos on melko loiva.
Uusantiikvat liittyvät taidehistorialliselta kannalta uusklassismiin.  Ne ovat luonteeltaan hienostuneita ja heijastelevat valisusajan pyrkimystä rationaalisuuteen. Kirjasintyypeissä on voimakkaat kontrastit paksumpien pystyviivojen ja ohuempien vaakaviivojen välillä. Uusantiikvoissa on suora akseli, ohuet päätteet ja jyrkkä päätteiden liitos.
Valtaosa nykyisistä leipätekstin ladonnassa käytettävistä kirjasintyypeistä perustuu klassisille antiikvoille. Yleisesti käytössä olevia antiikvoja ovat BaskervilleGaramond, Times new roman ja Palatino.

GROTESKI

Sans-serif ilman pääteviivaa eli groteski on pääteviivattomista eli päätteettömistä kirjasintyypeistä käytetty nimitys. 

Selkeytensä vuoksi sans-serif-kirjaimet soveltuvat parhaiten otsikoiksi, joskin niitä käytetään myös leipätekstissä, varsinkin verkkosivuilla.

Sans-serif-kirjasintyypit sopivat hyvin myös luetteloihin ja taulukoihin. Tunnettuja sans-serif-kirjasintyyppejä ovat Arial, helvetica ja verdana.

Sans-serif-kirjasintyypit jaetaan usein kolmeen pääryhmään:
 • groteskeihin
 • geometrisiin
 • humanistisiin.
Monet nykyisin käytetyt groteskit on kuitenkin suunniteltu vasta 1900-luvulla. Alun perin nimitys groteski oli pilkkanimi, joka juontui ranskan kielen sanasta grotesque, suhteeton tai luonnoton. Ivailu johtui siitä, että ensimmäiset 1800-luvun alun groteskit vaikuttivat tuolloin yleisten uusantiiksvojen rinnalla hyvin oudoilta.
Groteskista tuli 1920-luvulla tyypillinen funktionalistinen kirjasinlaji, joka antaa teknisen ja viileän vaikutelman. Tunnettuja kirjasintyyppejä ovat Helvetica ja Univers.
Geometriset sans-serif-kirjasintyypit perustuvat säännöllisiin geometrisiin muotoihin, esimerkiksi O-kirjain on tavallisesti aivan pyöreä. Geometriset kirjasintyypit antavat modernin vaikutelman. Tunnettuja geometrisia sans-serif-kirjasintyyppejä ovat FuturaGotham ja Industria.
Humanistiset sans-serif-kirjasintyypit ovat luonteeltaan eniten kalligrafisia, niiden viivojen paksuudessa on enemmän vaihtelua ja ne ovat luettavampia kuin muut sans-serif-kirjaimet. Tunnettuja humanistisia sans-serif-kirjasintyyppejä ovat Gillsans ja Optima.

EGYPTIENNE

Egyptienne on tasaviivainen ja pääteviivallinen kirjaintyyli.

Englanninkielisissä maissa egyptiennejä kutsutaan myös nimellä slab serif, millä viitataan kirjainten laattamaisiin pääteviivoihin.

Egyptiennet ovat paksuhkoja, tasavahvoja ja muodoltaan kulmikkaita kirjasintyyppejä. Ne muistuttavat selkeälinjaisia sans-serif-kirjaimia, mutta niissä on toisaalta pääteviivat, kuten serif-kirjasintyypeissä. Tunnetuimpia egyptiennejä ovat Rockwell ja Courier.
Egyptiennen eräs muunnelma on Italienne, jossa pääteviivat ovat korostetun paksuja. Italienne-kirjasintyypit tunnetaan Villin lännen kirjasimina, koska ne olivat suosittuja 1800-luvun loppupuolen julisteissa. Tunnettu Italienne-kirjasintyyppi on Playbill.
Toinen muunnelma on Clarendon, joka eroaa egyptienneistä siten, että Clarendonin kirjaimissa on jonkin verran paksuusvaihtelua ja sen päätteet liittyvät kirjainpylvääseen kaarella, kun egyptiennessä päätteiden liitos on suorakulmainen.

KALLIGRAFIA

Kalligrafia eli korutekstaus tai kaunokirjoitustaide, on kauniin käsinkirjoittamisen taiteenala. Kalligrafian harjoittaja on kalligrafi.

Itämaisessa kulttuurissa, erityisesti Kiinan taiteessa ja Japanissa, kalligrafiaa on aina arvostettu suuresti,  yhtä paljon kuin maalaustaidetta. Myös islamilaisessa taiteessa kalligrafialla on ollut suuri merkitys. Näillä alueilla kalligrafia on ollut osa jokapäiväistä kulttuuria ja yleissivistystä. Länsimaissa kalligrafian merkitys ei ole keskiajan uskonnollisia kirjoituksia lukuun ottamatta ollut yhtä suuri.

Kalligrafi tarvitsee hyvän työympäristön, kynän tai siveltimen, väriä sekä paperia. Perustarvikkeita ovat myös lyijykynä, pyyhekumi ja viivain.

Kalligrafiassa yleisimmin käytetty kirjoitusväline on tasaterä, joka tuottaa leveitä ja kapeita viivoja vetojen suunnan ja terän asennon mukaisesti. Terä kiinnitetään kynänvarteen. 

FANTASIATYPOT

Merkkifontteja ja erilaisia fantasiafontteja on tänä päivänä varmaan tuhansia.
Monet niistä ovat vain kivoja kuvia joita ei enää käytetä, mutta samanlaisia kylläkin esim, markkinointiin. Jonkin brändin logo esimerkiksi on tunnettu merkki ja siis fantasiatypo (esim: Nike)
Jo typografiasta voi tunnistaa että kyseessä on Nike tai vaikkapa Puuma. 
Fantasia fontteja ei kauheasti käytetä muihin kuin logoihin ja vaikkapa otsikkotekstinä.

Tässä lopuksi vielä pinterest tauluissa malleja kysesistä typografioista.


perjantai 10. tammikuuta 2020

PAPERI KOOT | A- SARJA

ISO 6 ON KANSAINVÄLINEN STANDARDI, JOKA MÄÄRITTELEE PAPEREIDEN KOON.


Standardi saatiin alun perin Saksan standardivirastosta jo vuonna 1922. ISO 216 määrittelee A- ja B-sarjat ja ISO 269 kirjekuorissa käytettävän C-sarjan. 
Standardin paperikokojen korkeuden suhde leveyteen on aina yhden suhde kahden neliöjuureen, jolloin paperiarkki puolittamalla saadaan saman muotoinen pienempi arkki. 
Esimerkiksi kun A4-kokoinen arkki puolitetaan, saadaan A5-kokoinen arkki. Tästä seuraa myös sisällön skaalaamisen helppous: sisältö voidaan pienentää tai suurentaa koosta toiseen ilman että sen kuvasuhde vääristyy. 
Peruskoko A0:n pinta-alaksi on valittu yksi neliömetri. B0:n lyhyempi sivu on yksi metri. C-sarja on hieman suurempi kuin A-sarja, jotta A-kokoinen paperi mahtuu C-kokoiseen kuoreen

A- Sarjan paperikoot (koot ilmoitetaan aina millimetreinä, mm)

A0  841 x 1189  Tekniset piirustukset, julisteet
A1  594 x 841    Tekniset piirustukset, julisteet
A2  420 x 594    Tekniset piirustukset, julisteet
A3  297 x 420    Tekniset piirustukset
A4  210 x 297    Kirjepaperi, yleinen kopiopaperin koko
A5  148 x 210    Muistikirjat, kirja
A6  105 x 148    postikortit
A7  74 x 105
A8  52 x 74        Käyntikortti
A9  37 x 52      
A10 26 x 37

Eli siis A0 on suurin A- sarjan paperi, kun taas A10 on pienin.

paperikoot kuvana, eli tällä kuvalla on vähän helpompi hahmottaa papereiden eroja. A- Sarja.

- Milla

torstai 9. tammikuuta 2020

VEKTORI | RASTERI

VEKTORI


Vektorigrafiikka on tietokonegrafiikkaa jossa käytetään pisteisiin ja käyriin perustuvaa piirtotekniikkaa. Vektoripiirrokset perustuvat pisteiden koordinaatteihin ja matemaattisiin funktioihin, jotka määrittelevät pisteiden väliset käyrät. Käyrien suuntaa ja jyrkkyyttä säädetään "ankkuripisteiden" avulla. Tämä mahdollistaa vektorigrafiikan skaalattavuuden ilman että laatu kärsii.
Vektorigrafiikka on täysi resoluutioriippumatonta ja sen voi skaalata postimerkinkokoiesesta kuvasta seinänkokoiseksi (tai suuremmaksi) kuvaksi. 

Vektorigrafiikkaa käytetään logosuunnittelussa, typografiassa, infografiikassa ja kuvituksissa (jotka ei ole realistisia kuvia).


RASTERI


Rasterimuodossa olevat tiedostot koostuvat pikseleistä. Se kuinka paljon pikseleitä kuvassa on määrittävät kuvan laadun. Mitä enemmän pikseleitä, sen parempilaatuinen kuvakin on.

Kummallakin vektorilla ja rasterilla on puolensa ja käyttötarkoituksensa. Vektorigrafiikalla on vaikea saada aikaan todellisuutta vastaavia kuvia koska se perustuu matematiikkaan.
Rasterimuotoiset kuvat ovat siis hyvä keino saada aikaan todellisuutta vastaavia kuvia.

Vektorigrafiikka on taas paras vaihtoehto kun tarvitaan tarkkaa grafiikkaa, silloinkin kun kuvaa pitää skaalata pienestä suureen tai päinvastoin.
Vektorigrafiikalla tehty kuva suurennettuna ja pienennettynä.

sunnuntai 5. tammikuuta 2020

OMAN YRITYKSEN ASIANTUNTIJAARTIKKELI | MIKSI GRAAFINEN OHJEISTUS ON TÄRKEÄ?

GRAAFINEN OHJEISTUS ON VISUAALISEN MARKKINOINNIN MANUAALI


Hyvä graafinen ilme vahvistaa yrityskuvaa, se erottaa yrityksesi kilpailijoistasi ja huomioi kohderyhmäsi.

Kun yrityksellesi on laadittu graafinen ohjeistus, se nopeuttaa ja helpottaa työtäsi. Kaikki materiaali pysyy yhdenmukaisena, kun käytä johdonmukaisesti graafista ohjeistustasi..

Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen tulee olla yhtenäinen. Graafisen ilmeen on tarkoitus ilmentää ja symboloida yrityksen tärkeinä pitämiä arvoja. Graafinen ilme kertoo yrityksen persoonallisuudesta, tavoitteista ja toimintaperiaatteista.

Graafisen ilmeen tärkeimmät osat ovat

· Logo
· Värit
· Typografia
· Kuvat

Näitä yritys käyttää kaikissa painotuotteissan, ilmoituksissaan, nettisivuillaan, julisteissaan, tuotekuvastoissaan ja sosiaalisessa medisassa.

LOGO

Hyvä logo on pelkistetty, helposti luettava ja mieleenpainuva. Sen tulee sopia yrityksen toimialaan ja arvoihin. 
Logossa voidaan käyttää symboliikkaa, mutta sen tilee olla selkeä.

VÄRI


Yrityksellä tulee olla valittuna tunnusväri tai tunnusvärit, jotka toistuvat kaikissa paino- ja julkaisuvalmiissa materiaaleissa.

TYPOGRAFIA


Valittua kirjasintyyppiä käytetään aina yrityksen asiatekstissa. Kirjasintyypin tulee olla selkeästi luettava ja se voi noudattaa logoon valittua fontin tyyliä.


Graafisen ohjeistuksen mukana saat manuaalin, miten käytät ohjeistustasi. Painettava materiaali ja netissä julkaistava materiaali on eri muotoista, mutta kun yrityksesi käytössä on graafinen ohjeistus, on sinun helppo valita  käyttöösi oikeassa muodossa oleva tiedosto ja liittää se materiaaliisi.

Tässä vielä liittenä oman yrityksemme graafisesta ohjeistuksesta osa, eli koko graafinen ohjeistus ei ole kuvassa.Graafinen ohjeistus yritykselle VisualTM ( vain osa ohjeistuksesta)


Eli graafisesta ohjeistosta on paljon hyötyä yrityksellesi ja me teemme VisuaTM:ssä mielellämme yrityksellenne sellaisen. 

- Milla

ASIAKKAAN KYNTTILÄNJALKOJEN SYVÄYS PHOTOSHOPILLA

KUVAN SYVÄÄMINEN PHOTOSHOPILLA


Saimme tehtäväksi syvätä asiakkaamme itsetekemät kynttilänjalat.
Hän halusi kuvasta taustan pois (kuvat hän oli ottanut itse), jotta saisi liitettyä kynttilänjalat erilaisiin taustoihin sosiaalisen median ja muissakin kanavissa mainostamista varten.

Kuvat jotka saimme asiaakkaalta.


Asiakkaan ottama valokuva tekemästään kynttilänjalasta.

Asiakkaan ottama valokuva tekemästään kynttilänjalasta.

Seuraavassa kuvat syvätyistä kynttilänjaloista. (kuvia oli enemmän, mutta laitan tähän nyt vain muutaman).

Syvätty kynttilänjalka.

Syvätty kynttilänjalka.


Mielestäni syvääminen onnistui hyvin ja asiakaskin oli toivottavasti tyytyväinen :)

- Milla